Singaporean Sonographer now enjoys the Sydney lifestyle